Schooltijden en vakanties

De schooltijden zijn:

Groep 1: maandag t/m donderdag 08.30 tot 14.00 uur
Groep 2 t/m 8: maandag t/m vrijdag 08.30 tot 14.00 uur

 

De vakanties en vrije dagen:

Eerste schooldag 29 augustus 2022
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023
Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 sep. 2023