Welkom bij Paus Joannes XXIII

Kenmerkend voor de locatie Paus Joannes XXIII is de betrokkenheid bij elkaar. Wij zijn een Vreedzame School waarin er veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen in onze maatschappij.
Onze school wil graag dat kinderen plezier beleven aan leren waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt.

Samen

Met alle partners in ons gebouw willen wij een omgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar creëren waar zij zich in vertrouwen en geborgenheid kunnen ontwikkelen. Om de overgang van peuterspeelzaal naar de kleutergroep makkelijker te laten verlopen, werken we met eenzelfde zorgstructuur en is er een warm contact.

"Paus Joannes, een school waar je je zelf mag zijn"