Visie Paus Joannesschool XXII

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen leren in een prettige, veilige, geborgen en respectvolle omgeving. Wij willen dat iedereen zich leert competent te voelen en verantwoordelijkheid leert te nemen voor zichzelf en voor elkaar. Wij zijn betrokken bij elkaar en voelen ons samen verantwoordelijk voor  wat er in de groep en op school gebeurt. Iedereen mag er zijn en iedereen heeft een eigen plek en rol binnen onze school. De Paus Joannesschool is een katholieke school en we geven daar in ons onderwijs invulling aan door ontmoetingen en vieringen, waarden en normen, respect, inspiratiebronnen veel aandacht te geven.

Door middel van het onderwijs dat wij bieden willen wij de leerlingen zo goed als mogelijk begeleiden in hun leer- en ontwikkelingsproces. De leerkracht heeft in dit proces een belangrijke rol, want hij plant, begeleidt en stuurt vanuit vertrouwen het groepsproces en ook de ontwikkeling van de leerling. De groepsaanpak is zo georganiseerd dat de leerlingen de instructiebehoefte kan ontvangen die nodig is voor de volgende stap in de ontwikkeling. Om kinderen hierbij de juiste handvatten te bieden, vinden we het ook belangrijk dat leerkrachten blijven leren en professionaliseren om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en verbeteren.

 

Door gesprekken met kinderen te voeren stimuleren wij het eigenaarschap bij hun eigen leerproces. De onderwijsbehoeften van kinderen zijn het uitgangspunt voor het verdere leren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij kinderen een goede basiskennis en vaardigheden meegeven, die onmisbaar zijn in de huidige maatschappij.

 

Door een intensieve samenwerking met voor-, en naschoolse voorzieningen is er een doorgaande ontwikkelingslijn waarvan de kinderen profiteren. Door samen te werken met verschillende partners proberen wij ons onderwijs en de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Door de samenwerking creëren wij bij kinderen begrip en respect voor de wereld en laten we de wereld een onderdeel zijn van ons onderwijs.