Ouderraad

Via deze link kunt u de folder van de OR bekijken. Daarmee informeren we u wat er te doen is op school. Zonder de actieve inbreng van ouders/verzorgers kunnen veel activiteiten niet meer door gaan. Gelukkig hebben we binnen de Paus Joannesschool een goede samenwerking tussen directie, leraren en ouder(s)/verzorger(s). Immers, we hebben het zelfde doel: een prettige, leerzame en gelukkige basisschooltijd voor onze kinderen. Daarom zetten we ons met elkaar in om dit voor elkaar te krijgen.

 

De notulen van de algemene ledenvergadering van vorig schooljaar kunt u hier vinden (klik op de link)