Vreedzame School

De Paus Joannes is een vreedzame school.  Het zijn van een vreedzame school houdt in dat wij een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. 

U als ouders  en wij, als leerkrachten, hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. Wij willen de kinderen hierop voorbereiden.

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Door middel van nieuwsbrieven worden ouders/ verzorgers op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom de Vreedzame School. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl