Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Gelukkig doorlopen de meeste kinderen zonder al teveel problemen de basisschool. 
Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft de Paus Joannesschool een Interne Begeleider (IB’er). Ook is er een specialist (orthopedagoog) op het gebied van diagnose en behandeling van specifieke problemen bij leerlingen. 

 

De intern begeleider heeft regelmatig contact met de leerkracht om het lesaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de groep. Toch zijn er situaties waarbij de reguliere aanpak (tijdelijk) onvoldoende blijkt te zijn. Binnen onze school zijn er afspraken gemaakt over hoe daarmee om te gaan. De orthopedagoog kan worden ingezet voor onderzoek, diagnose en behandeling van specifieke problemen van kinderen.

 

Daarnaast is er een schoolcontactpersoon. Kinderen kunnen rondlopen met dingen die ze lastig vinden om bespreekbaar te maken. Of er is een lastige zaak of een klacht die (nog) niet van dien aard is dat men de externe vertrouwenspersoon wil benaderen. Daarvoor is de schoolcontactpersoon, die wel verbonden is aan de school, maar speciaal geschoold is om integer om te gaan met deze materie.

 

Vindt u of uw kind het lastig persoonlijk contact met haar op te nemen dan kunt u ook gebruik maken van de brievenbus bij het kantoor van de Intern Begeleiders.

Hoe de zorg is ingericht bij onze school vindt u in de schoolgids en onder het kopje "Passend Onderwijs"

De intern begeleider van de Paus Joannesschool is Marike Hagedoorn.