Ouders

Schoolgids
Schooltijden en vakanties
De schooltijden zijn:

 

Groep 1: maandag t/m donderdag 08.30 tot 14.00 uur
Groep 2 t/m 8: maandag t/m vrijdag 08.30 tot 14.00 uur


Lees verder ›
Bibliotheek op school
Lezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Op school wordt daarom veel aandacht besteed aan lezen. Het zou fijn zijn als uw kind ook thuis met plezier leest.
Lees verder ›
Lezen en leren lezen; tips voor thuis
Op school leren kinderen lezen. Maar kinderen die ook thuis lezen en voorgelezen worden, krijgen er meer plezier in én ze worden leesvaardiger.
Lees verder ›
Logopedie
Bij “jonge” kinderen zijn een aantal ontwikkelingsstadia te herkennen. Voor de meeste daarvan hebben we observatiemiddelen ter beschikking die aangeven of dit naar verwachting gebeurt. Bij de taal/ spraakontwikkeling ligt dit anders.
Lees verder ›
Sport
De kleuters hebben een eigen speellokaal waar ze lichamelijke oefeningen krijgen. De kleuters hebben geen vaste gymtijden, vandaar dat hun gymkleding op school blijft. Vanaf groep 3 worden de gymlessen in de gymzaal gegeven. Voor de gymtijden verwijzen wij naar de nieuwsbrief aan het begin van het schooljaar.
Lees verder ›
Ouderraad
Via deze link kunt u de folder van de OR bekijken. Daarmee informeren we u wat er te doen is op school. Zonder de actieve inbreng van ouders/verzorgers kunnen veel activiteiten niet meer door gaan. Gelukkig hebben we binnen de Paus Joannesschool een goede samenwerking tussen directie, leraren en ouder(s)/verzorger(s). Immers, we hebben het zelfde doel: een prettige, leerzame en gelukkige basisschooltijd voor onze kinderen. Daarom zetten we ons met elkaar in om dit voor elkaar te krijgen.
Lees verder ›
Medezeggenschap
Een school c.q. schoolbestuur moet vaak (belangrijke) beslissingen nemen. Hoewel het schoolbestuur eindverantwoordelijk is, neemt zij vrijwel alle beslissingen in overleg met de directie en de Medezeggenschapsraad van de school. 
Lees verder ›
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs